top of page
PRODUKTY PRO CESTOVNÍ RUCH

 • ECEAT, European Centre for Ecology and Tourism - spolek jsem založil v roce 1993, aby mohl mezinárodní projekt stejného jména pokračovat i dále; tak jsem se stal "otcem zakladatelem" segmentu venkovské turistiky v ČR;

 • Prázdniny na venkově - produkt jsem vytvořil v roce 1996 původně pro ECEAT, v roce 2000 ECEAT produkt věnoval Svazu venkovské turistiky, který jej provozuje dodnes;

 • Centrum Eden - zábavní a vzdělávací park; koncept s cílem dát nový smysl zanedbanému historickému objektu jsem připravoval postupně v několika fázích v letech 2002 - 2012, součástí byly i veškeré analýzy a podklady pro financování projektu; 

 • Slavnosti moravského uzeného a vína - akce využívá unikátní gastronomický potenciál kraje, kdy středobodem je moravský poklad - moravské uzené; probíhá každoročně na hradě Veveří na přelomu února a března; dnes je  a má jednou z nejvýznamnějších gastronomicko-kulturních akcí Jihomoravského kraje; 

 • Slavnosti chřestu v Ivančicích - současná podoba úspěšné akce (pořádá KIC Ivančice), je pokračováním schématu, které jsem s kolegy realizoval mezi lety 2011-2015 na půdorysu původní malé výjimečné akce; dnes má 10000 návštěvníků; akce využívá historického dědictví města, chřest se zde pěstoval již před více než 100 lety a byl dodáván mj. i na CK dvůr do Vídně;  

 • Slavnosti brambor - gastronomický produkt jsem vytvořil v roce 2011 pro Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem; akce pracuje s jedinečným gastronomickým dědictvím Vysočiny v podobě brambor;  

 • Roh hojnosti - další gastronomický produkt pro Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem; je zaměřen na vyšší gastronomii;

 • Green Holiday Guides - produkt vznikl v 90. letech pro ECEAT International (E.I.) v podobě edice map a tištěných turistických průvodců, které počátkem roku 2002 vystřídal webový portál www.greenholidays.travel; ten však E.I. nyní již neprovozuje;    

 • Stezky dědictví / Heritage Trails - vytvořil jsem je pro potřeby incomingové turistiky v rámci mezinárodního projektu; nejdříve měl podobu map a průvodců, posléze jsem založil incomingovou cestovní agenturu www.heritagetrails.cz, kterou jsem do roku 2017 řídil; v roce 2008 vznikl z potřeby identifikovat jedinečné gastronomické dědictví krajů ČR webový portál www.stezkydedictvi.cz

VYBRANÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY PRO CESTOVNÍ RUCH 

 • Turistický potenciál vodního díla Kryry pro Sweco (2022)

 • Strategie destinačního managementu a marketingu města Brna, konzultace pro Court of Moravia (2022) 

 • Strategie destinačního managementu a marketingu pro DMO Brněnsko (2021)

 • Strategie destinačního managementu a marketingu pro DMO Moravský kras (2021)

 • Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kroměříže 2021-2025 (2021)

 • Marketingová strategie CCRJM (2021)

 • Program rozvoje cestovního ruchu města Brna (2021)

 • Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Valašské Klobouky (2020)  

 • Marketingová strategie pro turistickou oblast  Malé Karpaty (2019-20)

 • Marketingová strategie Evropské kulturní stezky Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Travelbakers (2019) 

 • Marketingová analýza oblasti kolem Berounky pro posouzení možností jejího splavnění pro společnost Sweco (2019)

 • Příprava Marketingové strategie cestovního ruchu pro destinaci Kroměřížsko (2018-20)

 • Příprava Marketingové strategie cestovního ruchu pro destinaci Zlínsko-Luhačovicko (2017 - 2018)

 • Vytvoření rozvojové a marketingové strategie Destinace Brněnsko (Jihomoravský kraj, 2017)

 • Příprava marketingové strategie Centra cestovního ruchu pro město Vodnjan (Chorvatsko, 2013- 2014)

 • Finalizace strategického projektu cestovního ruchu kraje Vysočina Regenerační centrum (Nové Město na Moravě, 2010 - 2011)

 • Finalizace strategického projektu cestovního ruchu kraje Vysočina Centrum zelených vědomostí (později přejmenováno na Centrum Eden, město Bystřice nad Pernštejnem 2010 - 2011)

 • Marketingová strategie rozvoje rekreační plavby na Pardubicku (Vodní cesty, a.s., 2011)

 • Marketingová strategie pro produkt Stezky dědictví (Confima, 2009)

 • Marketingová strategie pro rekreační plavbu na Labi (Forman Dixit, 2009)

 • Marketingová strategie FOS ČR (ECEAT, 2009)

 • Informační a navigační systém cestovního ruchu Tišnovska - analýza a strategie (ECEAT, 2008)

 • Marketingová studie pro Konferenční centrum Nová Amerika (pan Friedreich, 2007-8)

 • Realizace marketingové strategie k projektu "Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing" (Confima s.r.o., 2007-8)

 • Studie proveditelnosti pro "Marketing cestovního ruchu Bystřicka - II. část" (město Bystřice n. Pernštejnem, 2006)

 • Studie proveditelnosti "Marketingové strategie Telčska" (mikroregion Telčsko, 2006)

 • Marketingová část "Socioekonomické studie prodloužení Baťova kanálu v úseku Hodonín - soutok Moravy a Dyje" (JM kraj, 2006)

 • Realizace marketingové strategie k projektu "Vysočinou za zdravím i poznáním" (Confima s.r.o, 2005-6)

 • Strategický dokument rozvoje šetrného cestovního ruchu ve Vysokých Tatrách pro J&T (2005)

 • Příprava marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu Telčska pro mikroregion Telčsko (2005)

 • Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Haná (2004)

 • Příprava Strategie rozvoje cestovního ruchu pro mikroregion Hrušovansko (2003)

 • Příprava strategie rozvoje cestovního ruchu pro mikroregion Porta (2002)

 

VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY A ZAKÁZKY

 

 • "Jedou k nám hosté", praktická příručka pro nové venkovské ubytovatele-podnikatele pro ECEAT (1998)

 • Odborné motivační, informační a vzdělávací semináře ve venkovském cestovním ruchu pro okresní a krajské úřady, např. Znojmo, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj atd. včetně odborné literatury pro ECEAT (od roku 1995 dosud)

 • Sustainable Partnership as a Basic Precondition for Rural Development - seriál seminářů na téma "Trvalé mezisektorové partnerství jako základní podmínka rozvoje venkova" pro zástupce všech sektorů zainteresovaných na rozvoji venkovské turistiky pro ECEAT (PWBLF, 1998-1999)

 • Realizace projektu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Jihomoravském kraji" pro ECEAT (Phare CBC, 2003)

 • Realizace projektu projektu "Mezinárodní semináře k eko agro turistice" pro ECEAT (Phare ACCESS, 2003)

 • Příprava projektu "New Greening Countryside", vzdělávací materiály pro venkovské podnikatele v 7 zemích pro ECEAT (Leonardo, 2004- 5)

 • Realizace projektu "Podpora rozvoje kvality venkovského cestovního ruchu včetně agroturistiky v souvislosti se vstupem ČR do EU" pro ECEAT (Phare CBC, 2005)

 • Realizace projektu "Inovace studijního programu Ekonomika a management" pro ECEAT ve spolupráci s MZLU Brno (ESF, 2006-8)

 • Realizace projektu "Nové pracovní uplatnění absolventů v oblasti gastronomie" pro ECEAT ve spolupráci s SŠOS Choceň, ISŠ Moravská Třebová, Bohemia Chrudim (ESF, 2006-8)

 • Realizace částI projektu "Další profesní vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců malých a středních ubytovacích a stravovacích zařízení" pro ECEAT ve spolupráci s SŠOS Choceň (ESF, 2006-8)

 • Seriál seminářů "Venkovský cestovní ruch" pro Technickou univerzitu Zvolen (PRV 2007-8)

 • Vzdělávací semináře pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně v rámci mezinárodního programu pro studenty z evropských zemí

 • Realizace projektu "Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím informací a vzdělávání, JM kraj a Vysočina" pro ECEAT (PRV 2008).

 • Lektorská činnost pro vzdělávací projekt Svazu venkovské turistiky (2008-9)

 • Příprava vzdělávacího projektu "Cestovní ruch a obnovitelná energetika na střední Moravě" pro ECEAT (PRV 2008)

 • Lektorská činnost pro projekt "Cestovní ruch a obnovitelná energetika na střední Moravě" pro ECEAT (PRV 2009-10)

 • Lektorská činnost pro zahraniční kurs agroturistiky, Mendelova univerzita v Brně (2009  - 2015)

 • Ryglová - Burian - Vajčnerová, Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi, vyd. Grada 2011

 • Lektorská činnost pro Mendelovu univerzitu v Brně, projekt PROFITUR (2010 - 2012)

 • Příprava vzdělávacího projektu Stopy pro CZV Bystřice nad Pernštejnem (2012)

 • Lektorská činnost v oblasti agroturistiky pro platformu Travelbakers (2016 - dosud)

 • Lektorská činnost v oblasti udržitelného cestovního ruchu pro centrum environmentálnych aktivit Trenčín (2017)

 • Lektorská činnost pro MZe v oblasti marketingu venkovského cestovního ruchu prostřednictvím agentury ZERA (2017)

 • Lektorská činnost pro organizaci Člověk v tísni, projekt podpory krajanů v rumunském Banátu (2012, 2015, 2017, 2022)

 

VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY A ZAKÁZKY 

 • Vytvoření systému kontroly a certifikace "ubytování v soukromí" pro ECEAT, Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice ČR (1997-2000)

 • Realizace projektu System of Certification in the Protected Areas - Nizozemí, ČR, Polsko, projekt přípravy speciálních standardů pro ubytovatele a podnikající v chráněných oblastech pro ECEAT (1999-2000)

 • Realizace projektu Rural Development through Sustainable Tourism in Three CEE Countries pro ECEAT (PHARE Partnership, 1998-2000)

 • Realizace projektu vytvoření destinace "Pradědova říše" pro ECEAT (Phare Credo, 1999-2000)

 • Příprava projektu revitalizace školního statku Bystřice nad Pernštejnem pro kraj Vysočina (2002)

 • Realizace zakázky Průvodce venkovskou turistikou jižní Moravy ve čtyřech jazykových mutacích pro ECEAT (2001 a 2003)

 • Realizace zakázky Průvodce venkovskou turistikou Vysočiny ve čtyřech jazykových mutacích pro ECEAT (2002 a 2004)

 • Realizace zakázky Průvodce venkovskou turistikou východní Moravy ve čtyřech jazykových mutacích pro ECEAT (2003)

 • Studie proveditelnosti projektu revitalizace školního statku Bystřice nad Pernštejnem pro VOŠ Bystřice nad Pernštejnem (2003)

 • Příprava projektu, studie proveditelnosti a CBA "Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem - ETAPA A - turistická ubytovna" pro město Bystřice nad Pernštejnem (SROP 2004)

 • Příprava projektu, studie proveditelnosti a CBA "Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem - ETAPA B,C - dostavba sportovišť a turistické restaurace" pro pro město Bystřice nad Pernštejnem (SROP 2004)

 • Příprava projektu a studie proveditelnosti "Systém certifikace služeb cest. ruchu" pro CzechTourism (2004)

 • Příprava projektu a studie proveditelnosti "Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem - ETAPA D - hotel" pro město Bystřice nad Pernštejnem (SROP 2005)

 • Příprava projektu a studie proveditelnosti "Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicko" pro město Bystřice nad Pernštejnem (SROP 2005)

 • Příprava projektu a studie proveditelnosti "Vysočinou za zdravím i poznáním - příprava produktů cestovního ruchu Bystřicka a jejich marketing" pro město Bystřice nad Pernštejnem (SROP 2005)

 • Příprava projektu "Národní systém certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu" pro Ministerstvo životního prostředí (vládou ČR schválen v roce 2005)

 • Participace na studii "Vstup do EU a udržitelný cestovní ruch" pro Evropský parlament (2005)

 • Studie proveditelnosti pro projekt stavby penzionu v Dalečíně pro ing. Doležala (2005)

 • Realizace první části "Národního systému certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu" pro Ministerstvo životního prostředí schváleného vládním usnesením 453.

 • Studie proveditelnosti "Centrum zelených vědomostí" pro kraj Vysočina (2006 - 7)

 • Příprava metodiky pro marketingové posouzení investic v rekreační plavbě pro Vodní cesty, a.s. (2007-8).

 • Příprava projektu "Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím informací a vzdělávání, JČ kraj" pro Svaz venkovské turistiky (EAFRD 2008)

 • Příprava projektu "Víceúčelové centrum a hřiště Železné" pro obec Železné (PRV 2007-8)

 • Příprava projektu "Regecentrum Nové Město na Moravě" pro město Nové Město n. M.( ROP JV 2008)

 • Příprava projektu "Rekonstrukce náměstí v Dalečíně" pro obec Dalečín (ROP JV 2008)

 • Příprava projektu "Park volného času" pro obec Dalečín (ROP JV 2008)

 • Příprava projektu "Atletický stadion" pro město Bystřice nad Pernštejnem (ROP JV 2008)

 • Příprava projektu "Stezky dědictví - rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím regionální gastronomie" pro ECEAT (ROP JV 2008)

 • Příprava projektu "Stezky dědictví - rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím regionální gastronomie ve východních Čechách" pro ECEAT (ROP SV 2008)

 • Příprava projektu "Relax-sport zóna" pro město Bystřice nad Pernštejnem (ROP JV 2008)

 • Příprava projektu "Marketing produktů cestovního ruchu Tišnovska II" pro ECEAT (ROP JV 2008)

 • Příprava projektu "Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu Klášterec nad Ohří - Kadaň - Žatec" pro město Klášterec nad Ohří (ROP SZ 2008)

 • Příprava projektu "Komplexní obnova veřejných prostranství - lokalita Nad mezí" pro obec Železné (PRV 2008)

 • Příprava projektu "Rekonstrukce a dostavba kulturního domu v Novém Městě na Moravě" pro Nové Město na Moravě (ROP 2008)

 • Příprava projektu "Přestavba kulturního domu ve Víru na multifunkční zařízení pro kulturu, sport a spolkovou činnost" (ROP 2008)

 • Příprava strategického projektu "Regenerační centrum" pro město Nové Město na Moravě" (ROP JV 2008 - strategické projekty)

 • Příprava strategického projektu "Revitalizace panského dvora Mitrovských pro město Bystřice nad Pernštejnem (ROP JV 2008 - strategické projekty)

 • Příprava strategického projektu "Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem – etapa Relax – sport zóna" pro město Bystřice nad Pernštejnem (ROP JV 2008 - strategické projekty)

 • Příprava strategického projektu "Komplexní turistická infrastruktura v okolí hradu Pernštejna" pro městys Nedvědice (ROP JV 2008 - strategické projekty)

 • Rekonstrukce zemědělské usedlosti Pavlice - příprava projektu pro soukromého investora (PRV 2009)

 • Příprava projektu přeshraniční spolupráce Česko - Sasko v oblasti cestovního ruchu pro ECEAT (2009)

 • Příprava projektu rozvoje cestovního ruchu Tišnovska pro DSO Tišnovsko (2009)

 • Příprava projektu cestovního ruchu Turistický navigátor pro A.T.I.C. ČR (IOP 2009)

 • Příprava projektu rozvoje cestovního ruchu pro Novoměstsko pro Město Nové Město na Moravě (ROP JV 2009)

 • Příprava strategického projektu Centrum zelených vědomostí Bystřice nad Pernštejnem (ROP JV 2009)

 • Příprava strategického projektu Regenerační centrum Nové Město na Moravě (ROP JV 2009)

 • Příprava projektu rekonstrukce veřejných prostranství pro obec Železné (PRV 2009)

 • Příprava projektu Centrum sportu a volného času pro obec Písečné (2011)

 • Příprava projektu Multifunkční dům pro obec Svatoslav (2011)

 • Příprava projektu Víceúčelové centrum pro obec Úsuší (2011)

 • Příprava projektu Rekonstrukce místních komunikací a revitalizace návsi pro obec Kaly (2011)

 • Příprava projektu Rozhledna na Pekelném vrchu a Tourist Point Třebíč (2012-13)

 • Příprava projektu Singletracky Nové Město na Moravě (2012-13)

 • Příprava projektu Parkoviště pro hrad Pernštejn (2012-13)

 • Příprava projektu Multifunkčního školního hřiště v Nedvědici (2012-13)

 • Příprava projektu Dětské hřiště Svatoslav (2016)

 • Příprava projektu Chodník Černvír-Nedvědice. I. etapa (2017)

 

bottom of page